Föreningsutveckling

 

Hösten 2016 startade vi jobbet med föreningsutveckling. Fokus är lite mer på sydösterbotten under första året, medan fokuset flyttas till mitten och norra delen ju längre projektet framskrider.

De föreningar som 2016-2017 fick denna chans var: IF Länken, Tjöck IK, IF Kraft, IF Fyren, Malax IF, IF Nykarlebynejden och IF Åsarna. Säsongen 2017-2018 är det möjligt för övriga föreningar inom ÖID att delta, och även de föreningar som var med första året kan vara med i viss skala (uppföljningsträffar).

Ett exempel på en förening som varit med är IF Fyren. Föreningen hade någon enstaka "äldre idrottare" (15år+), men de är få. Verksamheten hittills har bestått av en träningsgrupp för just dessa "äldre", samt knatteträningar/tävlingar på sommaren. Deltagarna på knatteträningarna/tävlingarna är mestadels 5 - 8 åringar.

Det man i Fyren nu vill ändra på är detta:

- Ordna träningsverksamhet även på vintern och våren för de yngre

- Få med fler tränare/ledare

- Få knattarna att fortsätta upp i åldrarna (nu slutar de flesta redan i 9-års åldern)

 

På våra träffar (Fyren och projektledaren) har tydliga framsteg och arbete gjorts mellan träffarna. Det som hittills hänt är:

- Fyrens friidrottssektion har fått en ny ordförande (som är ivrig/driftig)

- Flera föräldrar/ledare gick FSIs grundutbildning för ledare/tränare i november 2016 samt SFIs friidrottens barnledarutbildning våren 2017

- Förutom gruppen för de "äldre" som funnits från förut, startade en träningsgrupp för de yngre (preliminärt 7-11år, kan justeras senare), vilket inte funnits förut. På sikt hoppas man att knattarna fortsätter idrotta högre upp i ålder nu då verksamhet erbjuds! Förutom att hålla kvar de som redan är med i verksamheten, har vi diskuterat hur vi kunde rekrytera fler till verksamheten, varav en informationrunda till skolorna i Korsnäs vore en bra idé, och vilket man också gjorde under vårvintern.

- Samarbete med Fyrens skidsektion kan aventuellt bli aktuellt också (gemensam cirkelträning tillexempel). Samarbete med andra friidrottsföreningar (grannkommunerna) är Fyren också öppen för, vilket vi ska spinna vidare på i framtiden.

Föreningen jobbar på, dels med ovanstående punkter, men har även andra områden i bakhuvudet som kommer att jobbas med sinom tid. Projektledaren är positiv till Fyrens utveckling; det har redan gjorts mycket, och det finns ännu mycket kvar att göra för att bli den förening de eftersträvar, men det verkar finnas ett driv nu som kan ge resultat på sikt! Lycka till!

 
 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: 09-701 0220 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9