Föreningsutveckling

 

Hösten 2016 startade vi jobbet med föreningsutveckling. Fokus är lite mer på sydösterbotten under första året, medan fokuset flyttas till mitten och norra delen ju längre projektet framskrider.

De föreningar som från och med hösten 2016 får denna chans är: IF Länken, Tjöck IK, IF Kraft, IF Fyren, Malax IF, IF Nykarlebynejden och IF Åsarna.

Mer information om dessa föreningars mål och hur jobbet framskrider kommer presenteras vart efter.

Den förening vi kan börja med att  presentera och lyfta fram är IF Fyren. Föreningen har någon enstaka "äldre idrottare" (15år+), men de är få. Verksamheten hittills har bestått av en träningsgrupp för just dessa "äldre", samt knatteträningar/tävlingar på sommaren. Deltagarna på knatteträningarna/tävlingarna är mestadels 5 - 8 åringar.

Det man i Fyren nu vill ändra på är detta:

- Ordna träningsverksamhet även på vintern och våren för de yngre

- Få med fler tränare/ledare

- Få knattarna att fortsätta upp i åldrarna (nu slutar de flesta redan i 9-års åldern)

 

På våra träffar (Fyren och projektledaren) har tydliga framsteg och arbete gjorts mellan träffarna. Det som hittills hänt är:

- Fyrens friidrottssektion har fått en ny ordförande (som är ivrig/driftig)

- Flera föräldrar/ledare gick FSIs grundutbildning för ledare/tränare i november

- Flera föräldrar/ledare är på G att delta i SFIs friidrottens barnledarutbildning, antingen i Kristinestad 7-8.1 eller i egen regi (om de får i hop ett gäng på 10 pers) i februari/mars

- Förutom gruppen för de "äldre" som funnits från förut, startar nu en träningsgrupp för de yngre (preliminärt 7-11år, kan justeras senare) efter nyår, vilket inte funnits förut. På sikt hoppas man att knattarna fortsätter idrotta högre upp i ålder nu då verksamhet erbjuds! Förutom att hålla kvar de som redan är med i verksamheten, har vi diskuterat hur vi kunde rekrytera fler till verksamheten, varav en informationrunda till skolorna i Korsnäs vore en bra idé, och vilket ordförande troligtvis kommer att göra under vårvintern.

- Samarbete med Fyrens skidsektion kan aventuellt bli aktuellt också (gemensam cirkelträning tillexempel). Samarbete med andra friidrottsföreningar (grannkommunerna) är Fyren också öppen för, vilket vi ska spinna vidare på i framtiden.

 

Föreningen jobbar på, dels med ovanstående punkter, men har även andra områden i bakhuvudet som kommer att jobbas med sinom tid. Projektledaren är positiv till Fyrens utveckling; det har redan gjorts mycket, och det finns ännu mycket kvar att göra för att bli den förening de eftersträvar, men det verkar finnas ett driv nu som kan ge resultat på sikt! Lycka till!

 
 

FINLANDS SVENSKA IDROTT r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: 09-701 0220 (växel)
e-post: info(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0211087-9